header image 2  

 

Bogearraí sa Ghaeilge

Idirnáisiúnta /International

Ríomhaireacht sa Ghaeilge/ Computing in Irish

 

20.10.2016 22:41


 

Dónall Mac Billing in aghaidh na Banríona

2016

 

An Nuacht is úire

 


"Ní cúram na cúirte seo cearta teanga ach ceartas an client"
arsa an breiteamh.

 

An bhfuil difear ann ??? Caidé faoi an 'Bhunreacht' agus 'An t-Acht um Chearta Teanga' ???

 

http://tuairisc.ie/iarratas-deanta-sa-chuirt-choiriuil-speisialta-go-gcuirfi-cas-ar-atrath-cheal-leagan-gaeilge-den-1883-explosive-substances-act-a-bheith-ar-fail/

 

www.courtsnewsIreland.ie

 

 

*************************************************************************************************************************************************************************************************

Cuireadh chun na cúirte

1916-2016

Fearaim cuireadh chun na cúirte dóibh siúd a bhfuil suim acu.

Feicfidh sibh an dóigh a gcaitheann an Stáit leis an Ghaeilge agus

le Poblachtaigh i mbliain seo cuimhneachán Éirí amach na Cásca 1916

 

*************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

*************************************************************************
An Ghaeilge Bheo ar an Idirlíon

*************************************************************************

 

1......."Labhair Gaeilge Linn 2016"......(Feidhmchlár)

https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.appmakr.labhairgaeilgelinn

 

2....."An Ghaeilge 130".....(Feidhmchlár)

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.ima.fantastic.anghaeilge130

 

3....."Gaeil Feirste 1"......(DDi /DVD)

http://www.SoftwareinIrish.com

 

4....."Gaeil Feirste 13"....(DDi/DVD)

http://www.SoftwareinIrish.com

 

5....."Fionn Mac Cumhaill - Clochán na bhFórmórach"...(DDi/DVD)
http://www.SoftwareinIrish.com

 

************************************************************************

Dónall Mac Billing in aghaidh na Banríona

2016

 

31/07/2015

Athraíodh mo chuid choinníollacha bannaí mar seo a leanas :-

(1) Síniú uair amháin in aghaidh na seachtaine

(2) fanacht sa teach idir 12.30 r.n. agus 6.00 r.n.

(3) Cead a dhul trasna na teorann le mo chlann a fheiceáil ---

-Ach na fórsaí slándála a chur ar an eolas faoi, 48 uair roimh ré go n-insí siad scéal don psni/ruc !!!

(4) na coinníollacha eile a fhágail mar a bhí i.e. guthán amháin a úsaid, gan cead a dhul thar sáile, gan labhairt le Poblachtaigh eile a chaith seal i bPríosún srl........

 

 

Ach beidh éisteacht ar mo chás :

sa chúirt speisialta pholaitiúil i mBaile Átha Cliath

ar an 4 ú lá de Mhí Dheireadh an Fhómhair ag 11.00 r.n.

 

Bígí reidh fá choinne na Nuachta is úire !!!

Beidh an Triail ar siúl ar an:

 

_______4 ú lá de Mhí Dheireadh an Fhómhair 2016 ag 11.00 r.n. _________

 

Cuireadh mé ar 'Ghabháil Riaracháin' go ceann tamaill eile

go dtí an (6ú lá de Mhí na Samhna 2016 ag 11.00 r.n.)

i ndiaidh a bheith mar sin ar feadh 5 Bliana go nuige seo !!!

 

I was put on 'Administrative Detention' for another while,

(Until 6th November 2016 at 11.00 a.m.)

 

having been like this for five years !!!

 

idir an dá linn ----Cruthófar sraith nua de Ríomhchlair, Feidhmchláir agus DDI (DVD's) le linn na mblianta ---2016/17.

Is mise le meas
Dónall Mac Billing (Mac na Réabhlóide)
An Phoblacht Nua Abú

Focal scoir : -- Séanaim na raflaí go fóill go bhfuil mé marbh, chuaigh siad thar fóir
agus mise fosta nuair a d'adhmhaigh mé iad.
Is beo beathach atá mé cinnte

agus i mo chónaí ar an Longfort

agus ar fud na tíre!!!

Trácht

**********************************************

**********************************************

Feidhmchlár Nua ar a dtugtar

'Labhair Gaeilge Linn 2016'

le fáil anois ar

'Seinm Google'

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appmakr.labhairgaeilgelinn

 

An Phoblacht Nua Abú

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appmakr.labhairgaeilgelinn

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

An Ghaeilge ar fud an Idirlín agus sna Scamaill.

( The Irish Language throughout the Internet and Clouds )

 

Arís eile,le dul ar aghaidh leis an Saol Gaelach a nascadh sa ré digiteach seo cuirim an Feidhmchlár nua 'Labhair Gaeilge linn 2016' ar an mhargadh ionas go mbeadh rochtain ar (1) 16 Shuíomh Gréasáin sa teanga (2) Úsaideoirí ag caint le chéile (3) Gailearaí griangrafanna uaslódáilte (4) Podcraoltaí sa Ghaeilge (5) Teagmháil pearsanta liom!!! (6) An Nuacht is déanaí ó Thuairisc.ie agus Mheonleile.ie (7) Trácht polaitiúil (8) An Aimsir reatha i mBéal Feirste(9) Trácht ó www.Tuairisc.ie (10) Gíog uaim féin (11) Feadán 'U' le rogha físeán den scoth sa Ghaeilge (12) 'An Leabhar Aghaidheanna' - mé fein (13) Tuaim sa Scamall -ceol draíochta (14) Léarscail de chuid 'Google' faoi áit speisialta (15) 'Cá háit/Cé hé'-ag coinneailt súil orainne uilig (16) Síntiús - le feabhas a chur ar an Fheidhmchlár (17) 'Balla cainte' scríobh do chuid tuairimí.

 

(Again to continue linking the Irish Language World in this digital age I launch this App 'Speak Irish with us 2016' on the Market to provide access to :-(1) 16 Websites in Irish/Gaeilge (2) User Chat (3) A gallery of uploaded photos (4) Podcasts in Irish (5) A Personal contact with me !!! (6)The latest news from Tuairisc.ie and Meonleile.ie (7) A Political Blog (8)The current weather in Belfast (9) A blog from www.Tuairisc.ie (10) A tweet from myself (11) 'U Tube' with a choice of great videos in the Irish Language (12) 'Facebook' - guess who? (13) 'SoundCloud' - Magical Music (14) A Google Map about a special place (15) 'Where/Who is '- keeping an eye on us (16) Subscription- to improve the App (17) 'A talking wall' - write your own opinions.

Phew, Slán is mise Dónall !!! )

 

***********************************************

***********************************************

 

Trácht

1916 - 2016

_________________________________________________________________________________

 

 

Trácht
_

 

Feidhmchlár Gaelach le Dónall Mac Billing(s)

'An Ghaeilge 130' nó 'Corrmhéar na Gaeilge 130'

Leagan 2 ar fáil anois !!!

ó 'Sheinm Google '

 


Aghaidh an Fheidhmchláir 130

agus

is féidir é a Íoslódáil fosta ó :-

http://fanapp.mobi/anghaeilge130

http://apps.monk.ee/ agus cuardaigh 'An Ghaeilge 130'


Dia duit/daoibh,

Seo iarracht sampla de ghnéithe éagsúla na Gaeilge atá le fáil ar an Idirlíon a nascadh le chéile ó shuíomhanna idirlín, tráchtanna, físeáin, leathanaigh de chuid 'Facebook', ráitis 'Twitter' agus iad a chur le chéile in aon 'Fheidhmchlár' simplí amháin.

Is cineál de 'Inneasc Gaelach' é.

Bhaist mé 'Corrmhéar na Gaeilge 130' nó 'An Ghaeilge 130' ar an Fheidhmchlár.

Beidh an Feidhmchlár ar fáil ar na 'hardáin' eagsúla sna réimsí Android, iOS, Windows srl.

( i ndiaidh na taillí a íoc !!!)

Tá an Feidhmchlár ar fáil mar sin sa 'Monkey Market'' anois.

Cuir Síntiús 1 Euro chuig http://www.softwareinirish.com/ más mian leat,ag baint úsáid as an chnaipe de chuid

'Paypal' thíos luaite.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

This is an attempt to draw together a sample of the various strands of the Irish language on the Internet ranging from websites, blogs, videos, facebook pages, twitter comments etc, into one simple application. It is a type of Irish Index. It is hoped to make the App. available on various platforms ranging from Android, iOS, Windows etc.

(when the fees are paid!!!)

 

Leagan 2 ar fáil anois !!!

ó 'Sheinm Google ' nó 'Google Play'

 

The App. is available in the 'Monkjey Market' also.

 

Give a subscription of 1 Euro to the 'Paypal' button below, If you choose .

 

Version 2 available now !!!

from 'Seinm Google ' nó 'Google Play'

 

and

It can be downloaded from :-


http://fanapp.mobi/anghaeilge130


http://apps.monk.ee/ agus cuardaigh 'An Ghaeilge 130'

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Is féidir an Feidhmchlár a íoslódáil ar do ghuthán glic nó ar do ríomhaire pearsanta mar seo :

(1) Ar do ghuthán glic ní mór duit na 'socruithe slándála' a athrú :-

Gabh isteach sna socruithe agus lig do 'Foinsí anaithid' (Unknown sources) a bheith ceadaithe. Cuir tic sa bhosca !!!

(2) Gabh chuig:-

http://fanapp.mobi/anghaeilge130

http://apps.monk.ee/ agus cuardaigh 'An Ghaeilge 130'

 

Tabhair Síntiús 1 Euro don chnaipe 'Paypal' thíos luaite, más mian leat.

 

 

Is mise,

An Reabhlóideach Nua-aoiseach,

Dónall Mac Billing

Mac na Réabhlóide Nua

http://www.softwareinirish.com/

Seoladh Ríomhphoist : DonMacBill@SoftwareinIrish.com

____________________________________________

Trácht
 

‘Gaeil-Feirste(13) a trí déag’(DDI)(DVD) nua

 

 

Chuir  muid  an Dlúthdhiosca Cuimhne Léamh Amháin (DD-CLA) ‘Gaeil-Feirste(1) a h-Aon’ ar an mhargadh sa bhiain 1996 ag tabhairt cur síos ar an Ghaeltacht  i mBéal Feirste ag an am sin.

(We launched the CD-ROM 'Irish Speakers of Belfast (1) ' on the market in the year 1996 giving an account of the Belfast Gaeltacht (Irish speaking area) at that time.)

 

 ============================================================================

.

 Seo agaibh anois ‘Gaeil-Feirste(13) a Trí Déag’. Is cuairt ilmheánach teagmhála é ar an Ghaeltacht i mBéal Feirste sa bhliain 2011/12.

(Here now is 'Irish Speakers of Belfast (13)'. It presents a multimedia interactive tour of the Gaeltacht in Belfast in the year 2011/12.)

 

An bhfuil difiríochtaí ann ?(Are there differences ?) An bhfuil Gaeltacht ann ? (Is there a 'Gaeltacht' there.)

An bhfuil fás agus forbairt i ndiaidh a theacht ar an Ghaeilge i réimsí leathana d’airneálacha mar shampla oideachas, gnó, siamsa, fostaíocht, ceol, féiltí, polaitíochtaí, litríocht agus cuid eile nach iad.

(Has the Irish language grown and developed in a broad range of fields for example education, business, entertainment, employment, music, festivals, politics, literature and in other areas aside from these ones.)

Description: IMAGE013.BMP

An dtiocfadh le duine a shaol a chaiteamh ag labairt na Gaeilge agus saol soisialta a bheith aige/aici i mBéal Feirste sa bhliain 2012.

(Could a person spend his/her life speaking Irish and have a social life in Irish in Belfast in the year 2012.)

Déan do mheas féin.  Amharc, éist, léigh agus déan teagmháíl  leis an Diosca Digiteach Ilúsáide seo (DDI)(DVD), B’fhéidir go bhfeice tú tú fein ann sa bhliain 1996 agus 2012.

( Make up your own mind. Look, listen, read and interact with this DVD. Perhaps you will see yourself in it in the year 1996 and 2012.)

 

Ceannaígí  ‘Gaeil-Feirste13’ ar phraghas reasúnta  agus post san áireamh €25.00/£22.00

(Purchase 'Irish Speakers of Belfast 13' at a reasonable price including postage for €25.00/£22.00)

 

Beidh taispeántas ar siúl (There will be an Exhibition on ) _______________________________________

am ar bith, áit ar bith (anytime, anyplace)_____________________________________

 

www.SoftwareinIrish.com   (Bain úsáid as  ‘FireFox’ leis an suíomh greasáin a fheiceáil fosta/chomh maith)

Déan teagmháil  le (contact) Dónall Mac Billing ag ‘Bogearraí sa Ghaeilge’ (Uile-Éireannach agus Idirnáisiúnta).

Praghas iontach !!! A good price

 

 

 

Ríomhphost:- DonMacBill@yahoo.co.uk  nó DonMacBill@SoftwareinIrish.com

nó fríd Skype ag www.Skype.com/Don.Mac.Bill

nó fríd 'Gíog' (Twitter) www.Twitter.com/DonMacBill1

 

nó fríd 'Leabhar Aghaidheanna' (Facebook)

FaceBook.com/Donall.MacBilling

Donall.MacBilling@Facebook.com

 

 

 

Fionn Mac Cumhaill (13) a trí déag (DDI)(DVD) nua

Fionn Mac Cumhaill (13) a new DVD

F13

 

Praghas iontach ar fad !!!

 


 

Aistriú go Béarla / Translation to English

Ná Bainígí úsáid as 'Google Translate', mar tá sé míchruinn .

Do not Use 'Google Translate' , because it is inaccurate.

 

(Leagan Béarla ar an bhealach do

Fhoghlaimeoirí agus Lucht suime nó Iad siúd a bhfuil

suim acu ann)

(English version on its way for Learners

and interested Parties)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

An (DDI)(DVD)

Gaeil-Feirste 13

 


===========================================================

Dlúthdhiosca13

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=========================================================

 

An (DDI)(DVD)

Fionn Mac Cumhaill 13

====================================================Clochán==================================================================

 
 
 
   

Trácht

 

 

'DDi nó DVD Nua ag teacht sa bhliain 2016/17

 

@@@ Le teacht sa todhchaí (to come in the future)

ar DDI (on DVD) nó scríofa síos i leabhar ( or in book format) @@@

 

'Mo Bhealach chun na Réabhlóide 2016'

( My Road to the Revolution 2016),

go Béal Feirste (to Belfast), go dtí an Cheis Fhada (to Long Kesh),

go Tunis (to Tunis),

go Libya agus ar ais arís (to Libya and back again)

Go Príosún Port Laoise (to Port Laois Prison)

Go Saoirse 2016 (to Freedom 2016) .

(---le teacht amach anseo (coming in the future )---

-i bhfoirm beatháisnéíse 1950-2016 (in the form of an autobiography 1950- 2016)

gan cinsireacht Aduaidh nó Aneas nó Aniar nó Anoir

(without censorship from the North, South, West or East)---)

_________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Smaointe ón Ghabhann (Thoughts from the Dock) (1)

Nuashonrú --- Update (2015)

Poblachtaigh sa Réabhlóid Nua Domhanda

(Republicans in the New World Revolution).

 

Cá háit ár dtreo sa saol caipitlíoch gan taise gan trócaire atá Iar-Bhriotanach agus Angla-Mheiriceánach? 

(What is our direction in this capitialist apathetic merciless world which is west-british and anglo-american?)

Caidé atá a dhíth ar an duine nuair is mian leis/léí a bheith ar an bhóthar céanna ar a dtaistealaíonn Poblachtaigh? 

(What does a person need to do when he/she desires to be on the same road that Republicans travel?)

An leor an tír a bheith aontaithe agus an cultúr Iar-Bhriotanach, Angla-Mheiriceánach seo a bheith i réim i saol caipitlíoch? 

(Is it enough for the country to be united and this west-british, anglo-american culture to reign in a capitalist life?)

An stadfar an ghleic nuair atá muid ag maireachtáil sa saol céanna agus a bhí muid roimh an ‘Éire Aontaithe’ seo.

(Will the struggle stop when we are living the same life as we did before this 'United Ireland'.)

 


Mar Phoblachtaigh nach fiú ár seacht ndícheall a dhéanamh na haidhmeanna a bhaineann lenár gcuspóirí a chur i gcrích anois?

(As Republicans is it not worth trying our best to acheive the aims connected with our objectives now?)  

Tír Ghaelach a chruthú ina bhfuil an Ghaeilge á foghlaim agus á labhairt againne uilig agus meas a bheith againne uirthi? 

(An Irish speaking country in which Irish is learned and spoken by all of us and which we respect?)

Tír Sóisialaíoch ina bhfuil na luachanna a bhaineann le saol comhionann dár ndaoine a lorg? 

(To seek for our people a socialist country with values based on an equal society )

Tír a bheidh ina Poblacht mar is ceart in ionad an bhréag-phoblachta atá le sonrú anois agus a bhfuil an chumhacht ag an Aontas Eorpach?

(To seek a proper Republic in place of the pretend republic obvious now to all and where the power lies with the European Union?)

 


Sin an fhadhb. (That's the problem.)

D’imir an Béarla agus an cultúr a bhaineann leis an iomarca sin de thionchar ar na glúinte in Éirinn go mbeadh sé cóir a bheith indéanta é a bhrú siar mura raibh Poblachtaigh ann.

(The English Language and its culture has inflected so much influence on generations in Ireland that it would be almost impossible to push it back were it not for Republicans.)

Mar sin, Taispeánaimis an bealach dóibh siúd nach bhfuil eolas ná suim acu i gcultúr eile ach i gcultúr na teilfíse Béarla, na meáin chumarsáide Béarla agus na gléasanna Béarla. 

So, let us show the way to those who have no knowledge or interest in any other culture except the culture of English language television, the English media and English language devices.

Taispeánaimis an bealach dóibh siúd a leanann na scéalta claonta nuachta a chuireann na meáin chumarsáide Angla-Mheiriceánacha amach. 

(Let us show the way to those who follow the biased news stories which the anglo-american media put out.)

Insímis doibh go bhfuil an Ghaeilge ann. Insímis dóibh go bhfuil insint eile ar na scéalta seo ó mhuintir na dtíortha a d’fhulaing faoi chos ar bholg de chuid Mheiriceá agus na Breataine. View 'Al Jazeera' agus 'Teilfís na Rúise'

(Let us tell them that there is an Irish language. Let us tell them that there is another side to these stories from the people of the countries who suffered repression from America and Britan. Amharcaigí ar 'Al Jazeera' agus 'Teilifís na Rúise'.)

Amharcaigí ar an bholscaireacht is féidir leo a chur amach faoin bhrúidiúlacht agus chéasadh a rinne siad ar Stailceoirí ocrais in Guantanamo de chuid Chúba.

(Look at the propaganda they can put out regarding brutality and torture which they inflected on hunger strikers in Cuba's Guantanamo.)

Dúirt na Meiriceánaigh gur mhian leo na Príosúnaigh a chosaint ón bhás trína bheith dá mbeathú le foirneart. D’fhoghlaim siad an ceacht sin óna Briotanaigh. 

(The Americans said that they desired to protect the Prisoners from death by force feeding them. The learned that trick from the Brits.)

Smaoinígí ar a ndearn siad ar Marian agus Dolores Price, cur i gcás. (Think about what they did to Marian and Dolores Price.)

Ansin, bhí triail an fhíor-ghaiscigh Bradley Manning ar siúl a sceith a gcuid rúnta dorcha orthu agus a bhain geit astu leis an mhéid a tháinig chun solais .... agus Julian Desange... agus 'Prism' agus.............

(Then we had the trial of the 'True Warrior' Bradley Manning who let out their dark secrets and shook them with the amount that came to light....... and Julian Desange.... and 'Prism' and.......)

Ní bheidh na Meiriceánaigh nó fiú na Sasanaigh ábalta an dallamullóg a chur ar dhaoine i dtaobh a gcuid céasaidh agus brúidiúlachta faoin lipéad ‘Slándáil Náisiúnta’ a thuilleadh.(mise ag iarraidh a bheith dócasach!)

(The Americans and even the Brits will not be able to con people about their torture and brutality under the 'National Security' tag anymore (wishful thinking on my part !))

 

 


Nach amhlaidh an scéal in Éirinn leis an chalaois a rinne na baincéirí, infheisteoirí agus polaiteoirí uilig.

(Is it not the same in Ireland with the fraud that all the bankers, investors and politicans inflected(did) ?)

Chuir siad brú ar Mhuintir na hÉireann dhíol as a gcuid scéimeanna agus cleasanna caipitlíocha agus chreid triomlach Mhuintir na hÉireann iad!

(They pressured the People of Ireland to pay for their capitalist schemes and tricks and the majority of the People of Ireland believed them! )

Anois dá thoradh sin, cuireadh polasaithe déine, crua agus cruatain i bhfeidhm. Ar an droch-uair tá tuilleadh le teacht amach anseo. 

(Now on account of that austerity polices and hardship was aunchedl. Unfortunitley more is to come in the future.)

 Ní gá an liosta a áireamh !!!  Níor fhulaing muid ár ndóthain faoin chaipitlíochas go fóill.

(It is not necessary to list these !!!) We have not suffered enough under capitalism yet.)

 


An cheist, cá huair a éireoidh muid amach?   Anois an t-am leis an Réabhlóid Nua a thosnú. Éirígí as bhur nglúna.

(The question, when will we rise up? Now is the time to start the New Revolution. Get off your knees.)

Is mise le meas,
Mac na Réabhlóide,
Dónall Mac Billing.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

 

Smaointe ón Ghabhann (2)
Titim an Chaipitleachais (2015)

 


Nuair a fheiceann muid an léirscrios atá cuireadh i gcríoch ag an Chóras Caipitiligh ar fud na Cruinne cén fáth a leanann an SaorStát an treo chéanna?  Acmhainní na tíre a réabhadh ag na Comhlachtaí Idirnáisiúnta agus Áitiúla.  Acmhainní daonna, nádúrtha, airgeadais á ídiú ag na fuilleamhóirí, bainceoirí agus a leathbhádóirí sa Rialtas seo, ní mór an cheist a chur cén fáth a leanann muid an Córas Caipitlíoch seo.  Nár fhoghlaim muid a thuilleadh?   Nár fhulaing muid ár ndóthain?  Is amhlaidh go bhfuil sé soiléir nár fhoghlaim is nár fhulaing !  Nach bhfuil sé go smior ionainn ón Chóras Oideachais agus sinne ag fás aníos, “ Déan brabach is cuma cen dóigh agus déan dul chun cinn mhaith sa saol”.  Leis an ‘Mhana’ seo is féidir dul chun cinn chumasach a dhéanamh sa Chóras Caipitíoch.  Ach caidé an costas ?


Ag baint úsáid as an Mhana sin thuas luaite nár tugadh aird ar chearta náisiún, chearta an duine agus a d’éirigh leis an Chaipitleachas dul i bhfeidhm ar an saol mór agus tíortha ar fud an Domhain a fhágáil roinnte ina ndá aicme.  Faightear an Íosaicme agus an Mheánaicme i ngleic le chéile na laethanta seo.   An Íosaicme ag iarraidh a bheith saibhir agus an Mheánaicme ag iarraidh a gcuid saibhris a choinneáilt.  Sin Mana nó Sprid na hIomaíochta agus iarsma ón Chóras Oideachais Chaipitligh a d’imir thionchar orainne uilig.  Sin an cheacht a d’fhoghlaim Muintir na dtíortha éagsúla ar a gcuid scoileanna, óna Sochaí, óna Rialtais Dúchasaigh, óna n-Iarchoilínigh agus atá go fóill.  Ní thuigeann muid seo go dtí go dtagann scannal de chineál éigin chun solais.  Saint na mbanc, saint ár muintir féin, feoil na gcapall, calaois is caimiléireacht.  Is comharthaí iad seo uilig de ghalar an Chaipitleachais.  An bhfuil leigheas ar an ghalar marfach seo.  Beidh, chomh cinnte is atá crois ar asal, ach caithfidh muid tosnú ón bhun aníos.


Ní mór dúinn Fealsúnacht an Chaipitleachais a nochtú agus a athrú i meon na ndaoine ón taobh istigh.  Meon agus cultúr an tSóisialachais a léiriú agus an tsean-samhail a cruthaíodh ina n-intinn ag an Stáit Caipitlíoch i dtaobh an ‘Sóisialachais Stáit’ a cuireadh ar siúl sa Rúis a athrú.  Ní raibh an Sóisialachas mar is ceart i réim in Aontas na bPoblacht Sóivéideach Sóisialta ná  ina chuid Saitilítí.  Cad é an cineál Sóisialachais atá i gceist agam?  Le cúpla focal a chur i bhfocal amháin ‘Ceannasacht’.  Ceannasacht Sóisialach na ndaoine ar acmhainní na tíre bige seo agus cumhacht ag coistí na ndaoine ar a dtodchaí.  Briseadh leis an Chóras Domhanda Caipitlíoch agus teagmháil a dhéanamh leis an 2ú agus an 3ú Domhain leis an Sóisialachas.
Ní rud coimhthíoch é seo an Sóisialachas mar chuid den Phoblachtachas.  Leis an Phoblachtachas ní mór dúinn an tír seo a Aontú agus a Athghabháil.  Leis an Athghabháil ní mór dúinn an Cultúr Iar-Bhriotanach, Angla-Mheiriceánach a chloí i ndearcadh na n-Óg agus muintir na tíre seo.  Ina theannta sin caithfidh muid an Seicteachas a chloí sa Phoblacht Nua agus an ceangail idir an Stát agus an Eaglais a thoirmeasc. Athstructúr atá de dhíth ar ár Sochaí.

 

Nuair a thréig Gearóid Mac Adaimh agus a chuid ‘Marfia’ Bealach na Poblachta le ceannasacht na Breataine a aithint sna Sé Chontae ar mhaithe le cumhacht agus cáil fágadh an Athghabháil seo le críochnú.  Le suíocháin a ghlacadh i nDáil Éireann de chuid na Sé Chontae is Fiche, thréig sé an Chéad Dáil agus an Phoblacht Fhíor.  Luigh sé síos leis an Chóras Caipitleachais sa tír seo agus le Seoiníní agus Gaimbíní na hÉireann.  Ar an drochuair dó, dealraíonn sé go bhfaighe an Structúr Caipitlíoch Domhanda seo bás agus ní mór dúinn agus sinne inár bPoblachtaigh aontú le chéile leis an Phoblacht Nua a chur ina áit.

Dónall Mac Billing,
Mac na Réabhlóide.
An Phoblacht Nua Ab
ú

 

________________________________________________________

_________________________________________________

 

Scéal Beag faoi Sheirbhís as Gaeilge i mo thír féin

 

"An Lá a dtáinig an Briogáid Dóiteáin do mo tharrtháil."Ar an lá sin bhí orm a dhul go dtí Oifigí de chuid Chomhairle Contae an Longfoirt fá choinne ais-íocaíocht éarlaise a chaith mé ar theach a ligeadh ar cíos domh ó chara. I ndiaidh an iomlán bhí sé deacair go leor áit ar bith a fháil agus mise amach ar bhannaí ó Phríosún Port Laoise. Bhuel sin scéal eile.

 Is cuimhin liom an chéad lá a chuir mé iarratas isteach ar liúntas cíosa cúpla mí roimhe sin agus ní ‘Failte Uí Cheallaigh’ (nó ‘Failte na Banríona’ ) a cuireadh romham agus sin uilig as Béarla.

Scor ar bith, shíl mé go mbeadh sé suimiúil seirbhís a iarraidh as Gaeilge mar bhí a fhios agam go bhfágfaí mé ar an trá folamh cibé teanga a mbainfinnse úsaid aisti.

  “Ní thugaimid ais-íocaíochtaí de chineál ar bith anseo, Sin ár bpolasaí” a bhí mar fhreagra gutháin cúpla lá roimhe seo agus mise lán dóchais go mbeinn ábálta ‘fiacha an leictris’ a dhíol as mo shaibhreas nua–fhaighte.

D’ iarr mé an céad rud ar dtús ar bhean bhéasach dea-labhartha nach raibh aithne aici orm ná Gaeilge aici. D’iarr sí orm fanacht go gcuirfeadh sí ceist ar choimhleacaí eile dá cuid i gcás seirbhíse sa Ghaeilge a chur ar fáil.

Tháinig an bhean a raibh aithne aici orm cionn is gur chuir mé isteach ar liúntas cíosa cheana féin. Chuir sí in iúl domh go mbeadh orm fanacht fiche bomaite de thairbhe go raibh an oifigeach feidhmiucháin Ghaeilge gnóthach.  Bhí claochú atmasféir ann agus ní raibh sé ag cur fearthainne amuigh! 

Léigh mé ‘Plean Corpaireádach 2010-2014’  idir an dá linn agus a raibh le rá faoi “Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003”.

Nuair a bhí cúig bhomaite déag caite nó mar sin de chonaic mé i ruball mo shúile an cruth mór seo de fhear faoi chulaith ghorm agus lipéidí uirthi i gcuideachta  na mná ar labhair mé léí agus iad ag teacht go gasta ar mo chúl.

Dia ár sábháil, bhí mo chosa nite anois.  Ach níor shíl mé go raibh sé in aghaidh an Dlí seirbhís a lorg sa Ghaeilge sna Sé Chontae is Fiche. 

                                                                                                
San aon am amháin chuir an suíomh ina raibh mé i gcuimhne domh Aimsir na Réabhlóide sna Sé Chontae i rith na Seachtóidí agus eachtra a tharla i dTeach na Cúirte in Lios na gCearrbhach.

Fiche fear i seomra beag amháin timpeallaithe ag baill den SPG de chuid an RUC. “Póg mo thóin”, arsa an dílseoir seo in éadaí an SPG de thairbhe go raibh a fhios aige gur labhair muid Gaeilge ag freastail ar an Chúirt agus nár thug muid aitheantas di.

Na scairteanna gáire a líon an Chúirt an Lá sin ní chluinfeá iad ó lucht éisteachta Benny Hill. “Ní phógfainn tóin muice” arsa mise (agus aistriú go Béarla curtha ar fáil dóibh go comhfhuaimeannach) .  Bhuail siad an cach asainn ar an bhealach ar ais go dtí an Cheis Fhada ar son na cúise agus na teanga an Lá sin.

Bhuel ar ais chuig mo scéalsa, nuair a thiontaigh mé thart fear de chuid an Bhriogáid Dóiteáin a bhí ann as Contae Cill Chionnaigh ó dhúchais.  Isteach i seomra beag bídeach linn agus thosaig an t-agallamh a mhair cúig bhomaite.

Duine deas béasach an fear mór seo ach ar an droch- uair bhí sé “as cleachtadh”.  Ghabh mé buíochas leo sa Ghaeilge cé nach bhfuair mé m’éarlais ná cuireadh ar ais.

Bhuail an dá smaoineamh mé agus mise ag rothaíocht i measc na sluaite iar-Briotanacha, Anglo-Méiricéanacha, Caipitileacha gan taise gan trócaire.(Stad sin scéal eile !).   Abair go raibh tine áit éigin an mbeadh orm léim suas ar an Inneall Dóiteáin faoi choinne seirbhís sa Ghaeilge ? Nach bhfuil an Ghaeilge ar fáil do dhuine de mo leithéidse nach bhfuil culaith éadaí den scoth air agus post mór Gaeilge ag saothrú na múrthaí airgid ?


Tiocfaidh an Ghaeilge ar ais ar na sráideanna ón bhun aníos chan ón bharr anuas le caint agus cumarsáid sa saol réalach dár spreagadh.

 

Is mise le meas,
Dónall Mac Billing,
 Mac na Gaeilge, Mac na Réabhlóide

www.SoftwareinIrish.com

 

____________________________________________________________

_______________________________________

 

Na Ceithre Léiriú agus Caint sa Ghaeilge ‘amháin’
de trí Dhiosca digiteacha il-úsáide
agus Feidhmchlár do ghléasanna Android.

Beidh Ceithre Léiriú agus Caint sa Ghaeilge ‘amháin’


ar siúl ------------------------le socrú-------------------------


.Cuirfear fáilte roimh chách ag an am !!!

 

 

Léiriú agus caint - 1.                      ‘Gaeil-Feirste a h-aon’ (1996)

 


" Chuir  mé an Dlúthdhiosca Cuimhne Léamh Amháin (DD-CLA)‘Gaeil-Feirste(1) a h-Aon’ ar an mhargadh sa bhiain 1996 ag tabhairt cur síos ar an Ghaeltacht  i mBéal Feirste ag an am sin. "

 

 

Léiriú agus caint - 2.                      ‘Gaeil-Feirste a trí déag’(2011/12)

 


Seo agaibh anois ‘Gaeil-Feirste(13) a Trí Déag’. Is cuairt ilmheánach theagmhála í ar an Ghaeltacht i mBéal Feirste sa bhliain 2011/12.

 

 

 

Léiriú agus caint - 3.                      ‘Fionn Mac Cumhaill agus Clochán na bhFómhórach (2003)’

 


“ Seo DD-CLA ilmheánach teagmhála sa dá theanga (Gaeilge/Béarla) atá bunaithe ar leabhar grinn sa Bhéarla a scríobh agus a mhaisigh an t-ealaíontóir clúitheach Stephen Hall ó Bhaile an Chláir, Co. Aontroma.  Baineann ábhar an leabhair ghrinn leis an dóigh a  thóg Fionn Mac Cumhaill, Clóchán na bhFómhórach(de réir an tSeanchais???) agus rinne mé iarracht seo a léiriú ag baint úsáid as téasc, graificí, físeán, ceol, caint, anamúlacht  srl. le beocht a chur sa scéal grinn seo.”

 

 

Léiriú agus caint -  4.                     ‘Labhair Gaeilge Linn 2016 ’ --- Feidhmhchlár(2) do ‘Android’(2016).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arís eile,le dul ar aghaidh leis an Saol Gaelach a nascadh sa ré digiteach seo cuirim an Feidhmchlár nua 'Labhair Gaeilge linn 2016' ar an mhargadh ionas go mbeadh rochtain ar...

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'An Ghaeilge 130' --- Feidhmchlár(1) do 'Android' (2015)

 


Seo iarracht sampla de ghnéithe éagsúla na Gaeilge atá le fáil ar an Idirlíon a nascadh le chéile ó shuíomhanna idirlín, tráchtanna, físeáin, leathanaigh de chuid 'Facebook', ráitis 'Twitter' agus iad a chur le chéile in aon 'Fheidhmchlár' simplí amháin. “

 

 

__________________________________________________________________________________

 

The Four Presentations and a Talk in Irish only
Of three DVD’s
Apps. for Android Devices.

will be held --------------------to be arranged---------------------------------
Everybody welcome at the time !!!

 

Presentation and Talk -  1.                       ‘Gaeil-Feirste a h-aon (Irish Speakers of Belfast -1)’ (1996)

 


“I put the CD-ROM ‘Gaeil-Feirste(1) a h-Aon’ on the market in the year 1996 giving an account of the Gaeltacht in Belfast at that time.”

 

 

Presentation and Talk - 2.                        ‘Gaeil-Feirste a trí déag  (Irish Speakers of Belfast -13) (2011/12)

 


“Here now, I present  ‘Gaeil-Feirste(13) a Trí Déag’. It is a multimedia interactive tour of the Gaeltacht in Belfast in the years 2011/12.”

 

 

Presentation and Talk - 3.                        ‘Fionn Mac Cumaill and the Giants Causeway (2003)’

 


“ This is a a multimedia interactive CD-ROM in both languages(Irish/English) based on a comic book in English illustrated and written by the famous artist Stephen Hall from Ballyclare Co. Antrim. The subject of the comic tells us how Fionn Mac Cumhaill built the Giants’ Causeway (according to tradition?) and I attempt to exlain this using text, graphics, video, music, speech, animation, interaction etc, to put life into the story.”

 

 

Presentation and Talk - 4.

 

'Labhair Gaeilge Linn 2016' - An App. for 'Android' devices (2016)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arís eile,le dul ar aghaidh leis an Saol Gaelach a nascadh sa ré digiteach seo cuirim an Feidhmchlár nua 'Labhair Gaeilge linn 2016' ar an mhargadh ionas go mbeadh rochtain ar...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          

‘An Ghaeilge 130’ - An App. for ‘Android’ devices (2014)’


“ This is an attempt to draw together a sample of the various strands of the Irish language on the Internet ranging from websites, blogs, videos, facebook pages, twitter comments etc, into one simple application. It is a type of Irish Index. It is hoped to make the App. available on various platforms ranging from Android, iOS, Windows etc. "

 

___________________________________________